$left
$middle

Representanter för samverkan mellan funktionsrörelsen och Malmö stad Foto: Roger Nellsjö

Efterlängtad nypremiär av Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem har öppnat igen efter att ha varit stängd under coronapandemin. Bakom mötesplatsen står brukarföreningar inom LSS och socialpsykiatri och funktionsstödsförvaltningen som erbjuder Malmöbor den hjälp och stöd de har rätt till.

Det var en välkommen nypremiär som ägde rum på Fänrik Rum Fem på Fänriksgatan 1 i tisdags – en eftermiddag fylld av glada återseenden bland besökare från olika brukarorganisationer och anställda vid funktionsförvaltningen.

– Det är fantastiskt roligt att det är igång igen! Vi startade något bra som verkligen fungerade och hade stora planer på utvecklingen innan vi fick stänga. Det har varit en besvärlig tid med social isolering. Många har hängt i luften, nu hänger de på låset istället, säger Herbert Tinz, tidigare verksamhetschef vid Fontänhuset Malmö.

Christin Lindskoug är kanslianställd på Autism- och Aspergerföreningen, som är en av medlemsorganisationerna i Lokalt forum, är glad att verksamheten startar igen.

– Många personer behöver en plats att gå till för att få information från olika föreningar om vad som finns att göra för att bryta utanförskapet. Föräldrar jag pratar med berättar att barnen saknar vänner, så förhoppningen är att vi ska få in dem i lite olika aktiviteter, säger hon.

I sitt nyinvigningstal påminner funktionsstödsförvaltningens ordförande Roko Kursar oss om att hela samhället har gått igenom det som många personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa lever med hela tiden; en vardag präglad av rörelsebegränsning, ökad social isolering och sämre ekonomiska förutsättningar.

– Har man inte tidigare förstått vikten av social samvaro gör man det nog nu. Vi som inte har en funktionsnedsättning vet att vår tid i isolering har varit begränsad. Det är en trygghet som alltför många människor med funktionsnedsättning saknar. Nu förstår vi att när vi inte kan röra oss fritt i samhället skapas ett utanförskap som kan leda till psykisk ohälsa, säger han.

Det är kanske en av de viktigaste lärdomarna att dra av våra delade erfarenheter i kristider. Att det kan leda till ökad solidaritet och medvetenhet om andra medmänniskors utsatta och ofta ojämlika situation i samhället är han övertygad om.

– Jag hoppas därför nu i spåren av pandemin att vi fortsätter att visa stor solidaritet och förståelse för varandra och att vi är mer sporrade att arbeta för ett mer inkluderande samhälle. Jag ser fram emot många trevliga möten och träffar här i Fänrik Rum Fem, säger Roko Kursar.

Funktionsstödsförvaltningens ordförande Roko Kursar återinviger Fänrik Rum Fem genom att klippa ett band bestående av hoptvinnade munskydd.

Funktionsstödsförvaltningens ordförande Roko Kursar återinviger Fänrik Rum Fem genom att klippa ett band bestående av hoptvinnade munskydd.

Christin Lindskoug är kanslianställd på Autism- och Aspergerföreningen.

Christin Lindskoug är kanslianställd på Autism- och Aspergerföreningen.

Herbert Tinz, tidigare verksamhetschef vid Fontänhuset Malmö.

Herbert Tinz, tidigare verksamhetschef vid Fontänhuset Malmö.

Carolin Nilsson arbetar på Integrerad verksamhet i Malmö

Carolin Nilsson från Integrerad verksamhet tycker att det är roligt att höra vad som pågår i Fänrik Rum Fem. Hon arbetar med en förstudie till en metod som ska behandla beroendepsykos. Människor som lever med en psykos och en beroendeproblematik tillhör samhällets mest utsatta.

Åsa Qvarsebo, verksamhetschef för avdelningen LSS-bostäd

– Jag tror det är väldigt betydelsefullt med en plats där Malmöbor kan träffas förutsättningslöst, mest bara för att umgås, men även för att få bra information och vägledning i saker som känns aktuella. Det är kul att vi är igång igen!Åsa Qvarsebo, verksamhetschef för avdelningen LSS-bostäder.

sv
sv