$left
$middle

"Malmö har en stor utvecklingspotential"

Mattias Engdahl är forskare och arbetar på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Han menar att om Malmö ska fortsätta att vara den kreativa och dynamiska plats som staden är idag krävs att den mindre bemedlade delen av befolkningen lyfts.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Jag hoppade på eftersom det är ett spännande uppdrag som sammanför en intressant blandning av personer från akademi och näringsliv. Dessutom har jag alltid känt starkt för Malmö stad.

Berätta om dig.

- Jag är forskare med hemvist i Stockholm. I mitt arbete på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har jag förmånen att jobba med dagsaktuella frågor som även engagerar mig privat, t.ex. arbetsmarknadseffekter av ekonomiska kriser, mottagningssystemet för asylsökande och betydelsen av medborgarskap och rösträtt för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Fritiden ägnar jag åt min familj, vänner, korpenfotboll och Malmö FF.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Malmö har många utmaningar, inte minst är de sociala och ekonomiska klyftorna allt för stora. Om Malmö ska fortsätta att vara den kreativa och dynamiska plats som staden är idag krävs att den mindre bemedlade delen av befolkningen lyfts. Då hade staden blivit en bättre plats för alla. För att detta ska bli möjligt krävs sannolikt stora satsningar på skola och utbildning och att fler får möjligheten att ta klivet ut på arbetsmarknaden.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Att Malmö inte är en färdig stad, utvecklingspotentialen är stor.

Mattias Engdahl
sv
sv