$left
$middle

Här är representanter från de 23 städer som träffades i Stockholm förra veckan för att lansera fas två av en nationell satsning på Klimatneutrala städer som leds av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Malmö snabbar på klimatomställningen tillsammans med 22 svenska städer

Just nu pågår COP26, FN:s klimattoppmöte, i Glasgow. Malmö stad samarbetar med 22 andra svenska städer för att snabba på klimatomställningen och mobiliserar företag, akademi, föreningar och Malmöbor som vill öka takten i klimatarbetet.

Malmö stad är en av de städer som ingår i en nationell satsning för att snabba på klimatomställningen som leds av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Den 28 oktober träffades beslutsfattare från hela Sverige i Stockholm för att lansera fas två av satsningen där nu 23 svenska städer ingår. För att nå Malmö stads klimatmål har kommunen initierat Klimatomställning Malmö. En lokal samarbetsarena för företag, föreningar och Malmöbor som vill öka takten i klimatarbetet.

I dagsläget har Malmö stad inlett en fördjupad samverkan med större näringslivsaktörer och akademi för att minska växthusgasutsläppen inom områden som energi, byggnation, mobilitet och cirkulär ekonomi. Nästa steg är att engagera föreningar, Malmöbor samt mindre och medelstora företag i arbetet. På sikt är tanken att alla i Malmö ska kunna bli en del av arbetet genom att skriva på ett lokalt klimatkontrakt.

- Malmö har i mer än två decennier samarbetat med företag, föreningar och Malmöbor för en mer hållbar stad. Klimatomställning Malmö ökar takten i klimatarbetet genom fördjupad samverkan och kunskap om vilka åtgärder som mest effektivt minskar Malmös klimatpåverkan samtidigt som de skapar andra värden som arbetstillfällen och förbättrad livsmiljö säger Rebecka Persson, miljödirektör, Malmö stad.

Malmö stads klimatmål är i linje med målen i FN:s klimatavtal, Parisavtalet, och innebär bland annat en halvering av växthusgasutsläppen inom Malmös geografiska gränser från 2020 fram till 2030. Malmö stad har också mål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Något som är viktigt för att uppnå målen i Parisavtalet men som ännu inte finns på nationell nivå.

Malmö stads organisation har som mål att uppnå nettonollutsläpp senast 2030. Redan idag är den energimängd Malmö stad använder till 98 procent fossilfri vilket inkluderar värme, el, drivmedel och tjänsteresor. För att nå målet om nettonollutsläpp kommer Malmö stad arbeta för att minska organisationens klimatpåverkan ytterligare från resor samt från områden som mat, möbler och övrig konsumtion.

Malmö stads klimatomställningsarbete får stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Malmö stad är en också av nio svenska städer som skrivit på Klimatkontrakt 2030 för att snabba på Sveriges klimatomställning.

Om samarbetet med Viable Cities
Malmö stads klimat- och miljöarbete
FN:s klimattoppmöte COP26

sv
sv