$left
$middle

Extra kulturstöd till organisationer och kulturutövare för återstart av Malmös kulturliv

För att ge Malmös fria kulturliv bättre möjligheter till återstart efter coronapandemin kommer två nya kultursstöd att utlysas. Stöden kommer att fördelas under förutsättning att kommunfullmäktige i november anslår 20 miljoner kronor till kulturnämnden.

Stödet ska ge kulturaktörerna bättre möjligheter att fortsätta sin konstnärliga verksamhet och att planera långsiktigt och därmed främjas mångfalden av konstnärliga uttryck och bredden av aktörer. Det extra stödet riktas både till enskilda kulturutövare och till fristående kulturorganisationer.

Produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv

13 miljoner ska användas för att rusta kulturlivet i Malmö för en hållbar återstart efter corona-pandemin, där fristående kulturorganisationer kan söka om stöd. Stödet avser framåtriktade insatser som stärker kultursektorns infrastruktur och långsiktiga utveckling och som främjar mångfalden av kulturaktörer och konstnärliga uttryck.

Arbetsstipendier för återstart av Malmös kulturliv

7 miljoner kronor ska fördelas som arbetsstipendier. Dessa riktas till enskilda kulturskapare och ska ge möjligheter till konstnärligt arbete framöver i Malmö.

Ansökan och beslut

Ansökan för produktionsstöd och arbetsstipendier är nu öppna och sista ansökningsdag är tisdag 16 november. Kulturnämnden beslutar om fördelning av stöd vid sammanträdet den 15 december 2021. Stöden kommer att fördelas under förutsättning att kommunfullmäktige i november anslår 20 miljoner kronor till kulturnämnden. 

sv
sv