$left
$middle

Personal på äldreboende vaccineras under vecka 46 och 47.

Påfyllnadsdos för personal på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje påfyllnadsdos för patientnära/brukarnära personal. Under vecka 46 och vecka 47 kommer personal från vårdcentralerna att vaccinera på Malmö stads äldreboenden.

Med patientnära/brukarnära personal avses vård- och omsorgspersonal samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar nära äldre som bor på äldreboenden.

Övriga yrkesgrupper på äldreboende, exempelvis lokalvårdare, vaktmästare och administrativ personal inklusive chefer, omfattas inte av den här omgången av vaccinationer.

Det ska ha gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället för att den anställda ska kunna bli vaccinerad på nytt.

Ovaccinerad personal kommer att erbjudas en första dos vaccin i samband med att vårdcentralspersonal kommer ut till boendet.

sv
sv