$left
$middle

Ny direktör för funktionsstödsförvaltningen

Charlotte Widén Odder blir ny direktör för funktionsstödsförvaltningen. Hon tillträder tjänsten den 1 januari 2022.

Charlotte Widén Odder har sedan 2018 arbetat som avdelningschef inom funktionsstödsförvaltningen med ansvar för stöd, hälsa och daglig verksamhet. Hon har tidigare arbetat i Lomma kommun som bland annat äldreomsorgschef och som avdelningschef för socialtjänstens samtliga utförarverksamheter.

– Det är med respekt och stort engagemang jag tar mig an det viktiga uppdraget att vara direktör för funktionsstödsförvaltningen. Jag ser fram emot att få leda kraften i den här organisationen mot målet att möta varje Malmöbo utifrån dennes behov och bidra till att alla så långt det är möjligt får leva ett självständigt liv, säger Charlotte Widén Odder.

Rekryteringen har genomförts med stöd av ett externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringen i samråd med funktionsstödsnämndens presidium. Den 10 november har kommunstyrelsen fattat beslut om att anställa Charlotte Widén Odder.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på 5 år med tillträde 2022-01-01.

sv
sv