$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 17-18 november direktsänds på malmo.se

Sammanträdet börjar på onsdag klockan 09.00 och avslutas på torsdag.

Sammanträdet denna gång är det så kallade budgetsammanträdet och hela mötets fokus kommer ligga på att diskutera budget för nästa år och hur stadens skattepengar ska fördelas 2022.

Läs mer:

sv
sv