$left
$middle

Natalie Eneke och sonen Elton prövar tillgängligheten på olika lekplatser i Malmö Foto: privat

Eleonorapriset 2021 tilldelas Natalie Eneke

Eleonorapriset delas ut till personer eller organisationer för att hedra och uppmärksamma initiativ som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsnedsättning. I år går priset till Natalie Eneke, en stark ambassadör för barns rätt till en meningsfull fritid.

På funktionsstödsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 november beslutades att Eleonorapriset 2021 tilldelas Natalie Eneke med följande motivering:

Natalie har en stark drivkraft i frågor som rör barn och ungdomars rättigheter och möjligheter att vara en självklar del av samhället. Hennes offentliga engagemang för målgruppen började när hon lämnade in ett Malmöinitiativ med namnet ”Handikappanpassade gungor till varje temalekpark”, ett förslag som kommunen har beslutat ska genomföras. Natalie är en röststark opinionsbildare och hennes budskap är enkelt: Malmös lekplatser ska vara till för alla!

Funktionsstödsnämnden anser att Natalie Eneke är en stark ambassadör för barns rätt till en meningsfull fritid. Hennes ihärdiga engagemang för alla barns inkludering och integration är angeläget och inspirerande och nämnden är stolta över att tilldela henne Eleonorapriset 2021.

Totalt inkom 21 nomineringar, varav 13 var unika, av pristagare till Eleonorapriset 2021. Samtliga nominerade uppfyller förutsättningarna för Eleonorapriset och har alltså på ett eller annat sätt utfört insatser för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar. De har alla bidragit till ett inkluderade och mer tillgängligt samhälle för alla.

Priset kommer att delas ut den 3 december på den Internationella funktionshinderdagen, klockan 13.00 på Rådhuset. Allmänheten och press är välkomna men föranmälan krävs på malmo.se/eleonorapriset. Begränsat antal platser. Prisutdelningen ska livestreamas på funktionsstödsförvaltningens facebooksida.

- Jag vill rikta ett stort grattis till Natalie Eneke vars starka och inspirerande engagemang är otroligt viktigt för alla barns rätt till delaktighet i lek och glädje på lika villkor, oavsett funktionsvariation. Jag vill även tacka samtliga nominerade som också verkar för att Malmö ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

- Det engagemang som Nathalie Eneke visar för alla barns behov av att kunna leka på stadens lekplatser är glädjande, säger Bengt Persson (S) 1e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

-Det är med framtidstro jag riktar ett stort tack till årets pristagare, Natalie Eneke. Mamman som ihärdigt opinionsbildat och lyft upp tillgängliga lekplatser på den politiska agendan för en jämlik barndom. Självklart ska alla Malmös små och deras föräldrar kunna mötas i vår offentliga lekmiljö, säger Josefin Anselmsson (M) 2e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

sv
sv