Tillfällig textilinsamling i Malmö

Till och med den 17 december kan Malmöbor lämna in utsorterade kläder i centrala Malmö. Insamlingen möjliggörs som en del av projektet Siptex med syfte att tillfälligt göra det lättare att lämna textilier till återbruk och återvinning.

Insamlingsbehållarna kommer finnas utplacerade under tre veckor på stadsbiblioteket, stadshuset och Återbruket Mobilia. Se öppettider längre ner.

Kläderna som samlas in går i första hand till Skåne Stadsmission, där de kommer till nytta för människor som lever i hemlöshet och fattigdom. Kläder som går att använda igen delas antingen ut till behövande, eller säljs i stadsmissionens butiker och inbringar på det sättet pengar till arbetet för Malmöbor i utsatthet.

- Vi hanterar över 100 ton textilier per år, och är väldigt glada över att allt fler Malmöbor får upp ögonen för att de kläder de själva inte vill ha längre kan komma till nytta och glädje igen, säger Alireza Mobasheri, chef för sociala företag på Skåne Stadsmission.

Kläder som ska gå till Skåne Stadsmission kan alltid lämnas in via gåvoinlämning på Grönegatan 36 i Malmö. I samarbete med Malmö FF har Skåne Stadsmission också två insamlingscontainrar utanför Eleda Stadion, där kläder kan lämnas i väl förslutna påsar.

På gåvoinlämningen, där inlämnade textilier sorteras, finns möjlighet för människor som står långt från arbetsmarknaden att delta i aktiviteter som arbetsträning, praktik, studie- och yrkesvägledande samtal med mera. Här finns också en daglig verksamhet som drivs i samarbete med Malmö stad.

De kläder som inte går att återanvända kommer att gå vidare till att sorteras på fibernivå hos Sysav i en textilsorteringsanläggning som heter Siptex. Siptex är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering och sorterar avfallet på fibertyp och färg för att leverera råvara till efterföljande återvinningsprocesser.

Permanent insamling dröjer i väntan på producentansvar

Anledningen till att det inte sätts ut permanenta insamlingsbehållare för kläder som ska återvinnas är bland annat att det i dagsläget inte finns ett producentansvar för textilier. Producentansvaret utreds just nu av regeringen och EU kräver ökad insamling och återvinning av textilier till 2025.

- Vi vet att trycket på textilinsamling är stort, därför har vi valt att sätta upp tre tillfälliga insamlingsplatser centralt i Malmö för att göra det lätt att ta sig dit även utan bil. Men kom ihåg att det bästa du kan göra för att vara en hållbar textilkonsument, är att använda och ta hand om plaggen du har, berättar Emma Börjesson från miljöförvaltningen.

Öppettider

Insamlingsbehållarna är placerade inomhus och är tillgängliga under platsernas respektive öppningstider i ca tre veckor.

Stadsbibliotekets: Olika öppettider.

Stadshuset: Vardaga 07.45-16.00

Återbruket Mobilia (en trappa ner): Alla dagar 10.00-18.00

Om insamlingsbehållarna

Initiativet är ett samarbete mellan Malmö stad, Sysav och Skåne Stadsmission. Malmö stad och Sysav deltar genom arbetet med Siptex, som finansieras av Vinnova. Läs mer om Siptex.

Inom arbetat med Siptex har Malmö stad dessutom drivit kampanjen Älska dina kläder, som uppmuntrar Malmöbor att berätta om kläderna de aldrig skulle slänga. För, det mest hållbara plagget är det som används och tas hand om.

Logotyp Vinnova