$left
$middle

Malmö stad agerar mot olovliga boenden

I en granskning som SVT gjort framkommer uppgifter om att socialtjänsten i Malmö betalat hyra och andra kostnader för en del hyresgäster som bor i fastigheter som inte är tänkta att bo i. Numera arbetar socialtjänsten på annat sätt för att komma åt den här typen av olagliga boenden.

Idag utgår vi från ny lagstiftning, har en ny riktlinje och jobbar tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter, till exempel i Tryggare Malmö.

Malmö stad arbetar sedan några år tillbaka tillsammans med andra myndigheter mot illegala verksamheter under namnet Tryggare Malmö. Här granskas bland annat olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk.

När ett olovligt boende upptäcks samverkar staden. Miljöförvaltningen, som är en av aktörerna inom Tryggare Malmö, kan till exempel förmedla kontakt med andra förvaltningar och myndigheter, till exempel arbetsmarknads- och socialförvaltningen, om de boende behöver hjälp att hitta en bostad, men de boende måste själva kontakta socialtjänsten.

Allvarligt att personer bor i olagliga boenden - socialtjänsten agerar

Det är allvarligt att det finns personer som bor på ställen som inte är avsedda att bo i. Tidigare har socialtjänsten inte haft samma möjligheter att göra de kontroller man numera kan göra. Nu finns det ny lagstiftning och nya riktlinjer som underlättar samarbetet med andra myndigheter. Lagstiftningen innebär till exempel att myndigheter kan utbyta information med varandra.

I socialtjänstens nya riktlinje står det att socialtjänsten ska utreda vistelseadressen för att kunna bevilja hjälp till boendekostnader. Det står också att socialtjänsten ska motverka att biståndet understödjer olagliga hyresförhållanden.

Riktlinjen slår också fast att socialtjänsten inte ska betala ut kostnader för oskäligt höga andrahandshyror, att socialtjänsten inte ska betala samma hyra flera gånger samt att det inte ska finnas några oklarheter kring hur många som verkligen bor i bostaden.

Alla hyreskontrakt kontrolleras och socialtjänsten kontrollerar också folkbokföringsuppgifter. Den som ansöker om hjälp att betala sina boendekostnader måste lämna in underlag som visar på boendeförhållanden och vilka utgifter som finns. Man får inte hjälp med boendekostnader för andrahandshyra om hyresvärden inte gett sitt tillstånd.

Om det finns oklarheter kring de uppgifter som lämnas in av den som ansöker om hjälp, kan socialtjänsten även göra hembesök.

Om den som ansöker om hjälp med sina boendekostnader inte lämnar in det underlag som behövs för en bedömning, eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, kan socialtjänsten avslå ansökan.

Socialtjänsten polisanmäler när det är nödvändigt

När det krävs polisanmäler socialtjänsten, om man till exempel misstänker brott mot välfärden. Ett av fallen i reportaget är ett sådant som socialtjänsten polisanmält och gjort återkrav på, det vill säga begärt att få tillbaka de pengar som tidigare beviljats för boendekostnader.

sv
sv