$left
$middle

Traditionellt jultal och julinblåsning vid Rådhuset

På julafton klockan 12:00 är det åter dags för Malmö stads jultal och julinblåsning från Rådhusets balkong. Årets jultalare är kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson.

Jultalet är en tradition som funnits sedan Rådhuset invigdes år 1546 då Jörgen Kock var borgmästare.

På den tiden hölls talet från Rådhusets trappa men sedan år 1814 hålls talet från Rådhusets balkong som byggdes när Rådhuset då renoverades.
Malmös borgmästare och rådmän hade oftast sitt sista möte för året på julafton. Efter mötet gick man ut på Rådhusets trappa. Borgmästaren höll ett tal och påbjöd julefrid. Samtidigt spikades de tagna besluten upp och Rådhuset och Rådhusrätten höll sedan stängt fram till Tjugondag Knut.

I medeltida rätt var straffsatserna strängare om brotten begicks under julefriden. Man bröt då inte bara mot stadens och landskapets lagar utan även mot Guds påbud om frid.

Julinblåsningen 2021

Evenemanget startar kl. 11.50 på julafton med att klockstapeln - Kampanilen – spelar två jullåtar innan årets talare, kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson 10 minuter senare äntrar Rådhusets balkong och håller det traditionsrika jultalet samt att julen blåses in. På torget kommer en liten julaktivitet hållas efteråt då tomten kommer på besök.

Ta med varma kläder och för en stolt tradition vidare tillsammans med musikkåren!

God jul!

sv
sv