$left
$middle

Ny rapport och ITD - viktiga steg mot högre IT-säkerhet

IT-säkerheten i Malmö stad behöver stärkas. Det visar en extern rapport. Rapporten har gjorts på beställning från staden och är en del i arbetet med att centralisera och samordna den stadsövergripande IT-verksamheten.

– Det här är inget unikt för oss, det är samma typ av utmaningar som finns i många andra kommuner och större organisationer, säger Christian Persson.
Han är chef för den nystartade avdelningen för IT och digitalisering (ITD). Rapporten kom för några dagar sedan och Christian ser den som ett bra hjälpmedel.

– Rapporten innehåller bland annat en ganska lång lista med rekommenderade åtgärder. Vi var redan igång med ett flertal av de punkterna, medan andra åtgärder var inplanerade.

Ansvaret är fördelat på 14 förvaltningar och ställer krav på höga krav på säkerhetskunnande, men det är inte rimligt för alla förvaltningar att själva ha den kompetensen. Diskussioner förs hur vi kan organisera oss på ett optimalt sätt för att hantera informations- och IT-säkerhet i staden på ett bra sätt.

Enligt rapporten har stora mängder data skickats från Malmö stads servrar, men i nuläget är det inget som tyder på att känsliga uppgifter har kommit ut. Förutom ungefär 28 000 anställda, så används stadens nät också av till exempel de som bor på stadens LSS-boenden, skolelever och de som använder Malmös publika Wifi. När någon laddar upp foton eller filmer blir det snabbt stora mängder data.

Verksamheterna ansvarar för att upprätta rutiner som kan användas om något IT-system skulle påverkas av driftstörningar.

sv
sv