$left
$middle

Covid-19: Nya åtgärder vidtas

Det är bara några dagar kvar till jul och tyvärr ökar smittspridningen i Malmö, precis som i övriga Sverige. Vi behöver alla hjälpas åt för att begränsa smittan för att fler inte ska bli sjuka.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen en rad nya restriktioner som påverkar Malmö stads verksamheter på följande sätt: 

  • På idrottsanläggningar, gym och badhus införs återigen ett maxantal (10 kvadratmeter per person) och det kommer att finnas skyltar på plats som upplyser om maxantalet i respektive utrymme.
  • Även på Malmö Museer, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Stadsarkiv och Biblioteken i Malmö införs ett maxantal (10 kvadratmeter per person).
  • På Hylliebadet och Oxievångsbadet kommer alla besök att förbokas från och med den 23 december för att undvika att det uppstår trängsel eller köbildning på anläggningarna.
  • Vinterdröm och isbanorna i Folkets Park kommer att fortsätta hålla öppet. Verksamheten kommer att fokusera på att underlätta för besökare att hålla avstånd och undvika trängsel t.ex. i kön till skridskoutlåning. Det är viktigt att alla som vistas i parken bidrar och tillsammans tar ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om de nya restriktionerna kan du läsa hos Folkhälsomyndigheten: Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förra veckan konstaterades 1554 Malmöbor smittade med covid-19, det är nästan en dubblering på två veckor. Så Malmöbor, vi behöver ta hand om varandra och göra det vi kan för att minska smittspridningen. Tack till dig som håller avstånd, stannar hemma om du har symtom och tvättar händerna. Region Skåne har nu öppnat bokningen för en tredje dos vaccin för alla över 18 som tog dos två för sex månader sedan. Läs mer om läget i Malmö och Skåne www.skane.se

Uppdaterad: 2021-12-22, 15.15

sv
sv