$left
$middle

Björn Westerström. Foto: Freddy Billqvist

Lärare på S:t Petri skola får Hédi Frieds lärarstipendium

Björn Westerström, lärare på S:t Petri skola, tilldelas Hédi Frieds lärarstipendium.

– Jag är oerhört tacksam. För mig som verkligen länge beundrat Hédi Frieds engagemang, arbete och författarskap är det en ära av helt ofattbara mått, säger han.

Motiveringen till stipendiet lyder:

”Björns Westerströms engagemang och kunskaper i kombination med hans pedagogiska förhållningssätt i undervisning om antisemitism och dess konsekvenser bidrar till elevers intresse och tilltro till den egna förmågan att vara med och forma ett mer demokratiskt och tolerant samhälle. Han har en förmåga att variera sin undervisning och finna nya sätt att nå elever. Michael A. Frieds stiftelse vill på detta sätt uppmärksamma Björn Westerströms generositet att dela med sig av sina kunskaper samt kreativa arbetssätt!”.

För Björn Westerström innebär stipendiet att lampan riktas mot det som han och kollegorna arbetar med. Det vill säga det arbete som pågår inom Malmö stad mot antisemitism och att stötta judiskt minoritet.

– Det har också gett en känsla av vara sedd i mitt arbete. Att få lovord av Stefan Löfven och Anna Ekström kommer jag bära med mig så länge jag lever.

Björn Westerström är noga med att poängtera att arbetet som görs för att motverka antisemitism och öka kunskapen kring det är ett lagarbete.

– Det jag eventuellt har åstadkommit har jag åstadkommit tillsammans med andra, främst Mirjam Katzin och Rebecca Stucker. Mirjam är både nav och kompass i Malmö stads arbete mot antisemitism. Hon är både en inspiration och en förebild. Hennes rapport har varit ovärderlig när det gäller att få syn på var resurser och arbete behövs, säger Björn Westerström.

Läs mer om Malmö stads arbete mot antisemitism.

sv
sv