$left
$middle

Ny forskningsrapport kring Malmö stads arbete för barns rättigheter

Under 2021 har ett forskningssamarbete genomförts mellan Lunds universitet och Malmö stad. Forskningssamarbetet har gällt en forskningsstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att beakta barnkonventionen i Malmö stads verksamheter.

Resultaten från forskningsstudien baseras huvudsakligen på en enkät genomförd med ett urval av medarbetare i Malmö stads förvaltningar. Slutrapporten för studien visar att det överlag finns goda förutsättningar att beakta barnkonventionen i Malmö stads förvaltningar. Hos medarbetarna finns en hög ansvarskänsla och vilja att beakta barnkonventionen i arbetet. Många har också fått utbildning så det finns en bra grundkunskap i organisationen även om många efterfrågar ytterligare kunskap. Forskningsrapporten visar också att finns utmaningar i omsättningen i praktisk handling, särskilt vad gäller att göra bedömningar av barnets bästa. Medarbetarna behöver stöd, handledning och tid för att kunna omsätta kunskapen för att till exempel utveckla rutiner och riktlinjer för hur barnkonventionen ska beaktas i den ordinarie verksamheten.

För Malmö stad har forskningssamarbetet inneburit en möjlighet att få en bild av organisationens förutsättningar att efterleva barnkonventionen och samtidigt få ett underlag för att prioritera och planera insatser i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter i staden.

Nedan kan ni ta del av slutrapporten från forskningssamarbetet i sin helhet.

Tid för förändring - forskningsrapport 2022 Pdf, 2.7 MB.

sv
sv