$left
$middle

Gemensam politisk sympatimanifestation för Ukrainas folk

Under torsdagens kommunfullmäktige avbröts tillfälligt sammanträdet och samtliga ledamöter samlades sida vid sida över partigränserna utomhus på Stortorget och genomförde en gemensam manifestation för att visa sitt deltagande och stöd för Ukrainas folk.

Manifestationen inleddes med ett kort tal av kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, och följdes av Malmöförfattaren Torbjörn Flygt som läste en dikt av den ukrainska poeten Ija Kiva. Manifestationen avslutades med musik från klockstapeln Kampanilen som framfördes av S:t Petri kyrkas organist Carl Adam Lundström.

Manifestationen var inte bara ett deltagande för Ukrainas folk utan också ett ställningstagande för det försvar av demokrati, frihet och suveränitet som uttrycks i det krig som Ukraina nu tvingats in i. Många Malmöbor har egna erfarenheter av krig och flykt och genom manifestationen ville kommunfullmäktige förmedla vikten av att vi visar omsorg om varandra här i staden.

Vissa människor på plats uppskattade att cirka 400 Malmöbor samlades på Stortorget och deltog i manifestation, men ingen räkning skedde. Manifestationen pågick i ca 20 minuter.

sv
sv