$left
$middle

Högsta hyresnivån på LSS-boende 2022

Högsta hyresnivån för LSS-boende höjs till 5194 i månaden
från den 1 april 2022.

Om din hyra är högre
så betalar du högst 5 194 kronor i månaden
från den 1 april 2022.

Om din hyra är under 5 194 kronor i månaden,
betalar du din faktiska hyra.

Informationsblad har skickats hem till hyresgästerna.

Om du har bostadstillägg

Du ska meddela Försäkringskassan att
din hyra är 5 194 kronor från den 1 april.

Meddela Försäkringskassan på
telefon 0771-524 524.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
forsakringskassan.se.

Om du är 65 år eller äldre och har bostadstillägg

Meddela din hyra till Pensionsmyndigheten
på telefon 0771-776 776.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
pensionsmyndigheten.se

Om du har frågor

Kan du kontakta sektionschefen på ditt boende.

Allmänt om kostnader på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du hyra plus eventuell elavgift
för ditt boende.

Du kan i vissa fall även betala för mat, insatsen kallas för måltidsbonnemang.

Mer om kostnader inom vård och omsorg.

sv
sv