$left
$middle

Malmö och omvärldsläget vecka 12

Så här arbetar Malmö stad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Sovplatser räcker för tillfället

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Malmö stad hjälper till med att hitta boendelösningar. För närvarande har Malmö stad ett boende öppet och platserna på detta har räckt till under den senaste veckan.

Det finns en beredskap för att utöka antalet tillfälliga sovplatser om det skulle behövas. I så fall används idrottshallar som har många toaletter och duschar.

Ensamkommande barn ska registreras

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari har det kommit cirka 80 ensamkommande barn till Malmö. Nästan alla har varit i sällskap av en annan vuxen. För att barn inte ska fara illa ska de registreras hos Migrationsverket som kontaktar socialtjänsten för en bedömning av barnets situation.

Risk för trafficking

Det finns indikationer på att kvinnor och barn som flyr kriget i Ukraina riskerar att bli föremål för olika former av utnyttjande. Om du ser något som du misstänker är trafficking kan du kontakta Malmö stads verksamhet Evonhuset. Är det akut ska du alltid vända dig till polisen.
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-vald/Evonhuset.html

Ytterligare barn inskrivna i skolan

Skolstart Malmö tar emot nyanlända familjer som ska skriva in sina barn i grundskolan eller gymnasiet. Senaste veckan har en handfull barn skrivits in.

Samtal om Ukraina

Dawit-Isaak biblioteket och Biblioteken i Malmö arrangerar en serie samtal om vad som händer i Ukraina. I samtalet medverkar Rysslandskännaren och tidigare Moskvakorrespondenten Kalle Kniivilä och Bo Petersson, professor i statsvetenskap som sedan många år är inriktad på postsovjetisk politik. Nästa samtal är onsdag 30 mars på Kirsebergsbiblioteket.
Läs mer och anmäl dig här

Biblioteken i Malmö lyfter även fram litteratur med koppling till Ukraina och det ukrainska mediebeståndet utökas, med fokus på litteratur för barn och unga. I Ljusets kalender på stadsbiblioteket läser två ukrainska poeter upp sina dikter på storbildsskärm.

Generellt om Malmö stads arbete

Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer. Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig.

På sidan nedan har vi även samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro. Där kan du också läsa om Malmö stads övergripande ansvar i förhållande till andra myndigheter men även om beredskap och skyddsrum.
https://malmo.se/Ukraina

sv
sv