$left
$middle

Visionsbild av plusenergihuset Grönhult i Sege Park

Boklok bygger klimatsmarta lägenheter i Sege Park

Grönhult i Sege Park blir BoKloks första plusenergihus och företagets mest hållbara projekt hittills. Den totala energianvändningen i huset beräknas bli 90% lägre än dagens krav för nyproduktion. För att kunna följa upp husets klimatpåverkan, och lära sig mer om dess drift- och beteendemönster, kommer Boklok att behålla tre lägenheter.

- Det känns helt rätt att bygga vårt mest hållbara projekt i Malmös nya klimatsmarta stadsdel. Vi vill vara en del av Malmö stads satsning på hållbar stadsutveckling och visa att det går att bygga hållbart för människor med vanliga plånböcker. I Sege Park kommer våra boende verkligen ha möjlighet att minska sin påverkan på miljön och klimatet, säger Juvall Jungman affärsutvecklare och ansvarig för Bokloks hus Grönhult.

Grönhult kommer att vara ett plusenergihus, vilket betyder att det kommer producera mer energi än vad det gör av med på årsbasis. Med hjälp av moderna och innovativa lösningar inom energi, värme- och vattenförbrukning samt delningsekonomi är BoKloks tanke att Grönhult ska bidra till en bättre miljö och livskvalité, både på kort och lång sikt. Målet är att de boende ska vara självförsörjande på värme och fastighetsel under större delen av året och att vattenförbrukningen ska reduceras betydligt.

Energi, värme och vatten

Huset får en kombination av solceller och vindkraft i form av vindsnurror på taket samt batteri för lagring av el. Värmen från hybridpanelerna används till uppvärmning av bostäderna och överskottet kommer att återföras till bergvärmeborrhål - för en ökad verkningsgrad. Batteriet gör det möjligt att spara och använda egenproducerad el när den bäst behövs. Bostäderna får också extra energieffektiva fönster samt tvåskiktsväggar med extra isolering. Den totala energianvändningen beräknas bli 90% lägre än dagens krav för nyproduktion.

För att minska vattenförbrukningen installeras snålspolande blandare, dusch och WC, samtidigt som huset kommer återbruka regnvatten. Målet är att reducera vattenförbrukningen med 60-80%, utan att påverka livsstilen för de boende.

Behåller lägenheter

Genom att testa och utvärdera olika lösningar, som kan bli standard i framtida hem, hoppas BoKlok att Grönhult ska ge fler en möjlighet att bo i en hållbar bostad. För att kunna följa husets klimatpåverkan och lära sig mer om dess drift- och beteendemönster, kommer BoKlok att behålla tre lägenheter i olika storlekar.

- Vi vill följa Grönhult på nära håll, för att maximera lärdomarna till kommande projekt. Grönhult är en avgörande del i arbetet för att nå vårt klimatmål - att bli klimatneutrala 2030. Projektet är vår testbädd för att göra det möjligt för många fler att ta betydande steg i klimatomställningen, berättar Juvall Jungman.

sv
sv