$left
$middle

Minnen från svävarterminalen

Med anledning av att Malmös Svävarterminal ska rivas vill Malmö Museer ta del av dina minnen från svävarterminalen.

Med anledning av att Malmös Svävarterminal ska rivas vill Malmö Museer ta del av minnen från svävarterminalen. Dela gärna med dig av dina egna upplevelser och historier i vår enkät!

Svävarterminalen användes som en terminalbyggnad för SAS båttrafik till Kastrup mellan åren 1984–1995. Mellan dessa år kunde man åka med tre svävare av typen AP1-88 över till Köpenhamns flygplats. Under den 30 minuter långa resan kunde resenärer både äta och dricka ombord. Sista biten fram till gaten åkte man terminalbuss. Så småningom ersattes svävarna med katamaraner och när Öresundsbron stod klar år 2000, fick passagerartrafiken med båt ett naturligt avslut.

Ni är många personer med minnen från dessa turer, är du en av dom? Berätta om dina upplevelser från Svävarterminalen i vår enkät, allt är av intresse!

Du är framtidens historia!

sv
sv