$left
$middle

Samtalsserien arrangeras i Ljusets kalender på Stadsbiblioteket i Malmö.

Ny samtalsserie om Malmö konst i förändring

Med hjälp av den offentliga konsten kan vi skapa framtidens Malmö genom att både minnas och berätta. Men vad minns vi, hur formar det oss och vem får berätta vad i det offentliga rummet? Det ska kulturförvaltningens nya samtalsserie Malmö konst i förändring försöka svara på.

– Det pågår ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar i Malmö stad för att stärka arbetet med den offentliga konsten. Samtalsserien Malmö konst i förändring är en del av kulturförvaltningens satsningar för att stärka den offentliga konsten i Malmö, säger Jennie Järvå, enhetschef kulturanalys & stöd, kulturförvaltningen i Malmö stad.

Under våren startar samtalsserien där Malmöborna vid tre tillfällen bjuds in till panelsamtal med teman Gestaltningens makt, Stadens identitet och Monumentets framtid. Teman som alla utgår från frågan: Hur förändras konsten i det offentliga rummet när det offentliga rummet förändras?

– Samtalsserien om konst i det offentliga rummet har växt fram utifrån två tydliga behov. Dels ur behovet av att aktivera samtal om konsten som redan finns i Malmö idag och dels för att möta samtidsaktuella kulturdebatter om vilken roll konsten har i vårt samhälle, säger Rena Baledi och Anna Wahlstedt. De är projektledare respektive utvecklingssekreterare på kulturförvaltningen och arbetar tillsammans med bland annat Malmö konst och Antirasistiskt monument som är några av kulturförvaltningens satsningar på den offentliga konsten.

Malmö konst i förändring:

1. Gestaltningens makt

27 april, klockan 19.00 i Ljusets kalender på Stadsbiblioteket i Malmö.

Samtalet utgår från gestaltningens makt och de medverkande i panelen arbetar professionellt med frågor om konst, arkitektur, kultur, samhällsutveckling och folkbildning.

Genom tiderna har maktstrukturer, som rasistisk ideologi och koloniala föreställningar, getts en form genom arkitektur och konst. Det representerar delar av en nationell historia och har varit en del av att forma en publik minneskultur, ett gemensamt kulturarv och det offentliga rummet.

Med detta samtal lyfts pågående förflyttningar och samtida minnesarbeten kring vilka minnen och erfarenheter som representeras i våra stadsrum. Kan konst och kultur i det offentliga rummet utmana samhälleliga normer och strukturer?

Medverkande:

 • Mujo Halilovic, verksamhetschef romskt kunskap- och informationscenter
 • Andreas Hasslert, folkbildare Ibn Rushd
 • Jamila Drott, en av grundarna av Plattform KC Syd och konstnär baserad i Malmö
 • Jan Mark, representant judiska församlingen och dramaturg och översättare

Moderator är Linda Vodopija Stark, frilansjournalist och skribent.

2. Stadens identitet

4 maj, klockan 19.00 i Ljusets kalender på Stadsbiblioteket i Malmö.

Samtalet om stadens identitet ställer frågor om hur en stads identitet formas och vilka faktorer som har en bärande roll när en stad omförhandlar sin identitet.

I samtalet utforskas hur identitetsskapande hänger ihop med en stads kulturpolitik och långsiktiga stadsplanering.

Samtalet kommer utgå från Malmös utvecklingsfaser från ”industristaden Malmö” till ”Kunskapsstaden Malmö”. Är Malmö på väg in i en ny stadsidentitet och vilken roll har konst och kultur i den processen?

De medverkande i panelen arbetar professionellt med frågor om konst, arkitektur, kultur, samhällsutveckling och folkbildning.

Medverkande:

 • Per Möller, forskare Linköpings universitet
 • Sabina Jallow, forskare Urbana studier, Malmö Universitet
 • Victoria Percovich Gutierrez, del av CSAM
 • Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad

Moderator är Linda Vodopija Stark, frilansjournalist och skribent

3. Monumentets framtid

12 maj, klockan 19.00 i Ljusets kalender på Stadsbiblioteket i Malmö.

I vårens avslutande samtal kommer den högaktuella frågan om monument att belysas. Frågan om monument och nya uppföranden av offentlig konst är stor lokalt och globalt. De traditionella ideal och värderingar som präglat historiska monument är under förändring.

Runt om i världen höjer medborgargrupper sina röster för att resa nya monument som uppmärksammar och förmedlar överskuggade händelser. De utmanar dessutom tidigare monuments hierarkiska avbildning för att skapa en mer representativ historieskrivning.

Vilken funktion får dessa sociala rörelser i arbetet med att skapa ett mer demokratiskt offentligt rum?

Medverkande:

 • Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap Malmö Universitet
 • Loulou Cherniet, konstnär och professor Konstfack
 • Robert Nilsson Mohammedi, föreningen Antirasistiskt monument
 • Runo Lagomarsino, konstnär

Moderator är Linda Vodopija Stark, frilansjournalist och skribent.

Läs mer på: malmo.se/malmokonst