$left
$middle

Stökigt i trafiken när Malmö storsatsar på bättre stadsmiljö

Det kan bli stökigt i Malmö­trafiken under en ganska lång tid framöver, då många vägarbeten kommer att genomföras
samtidigt. Men i slutänden får Malmöborna både en utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor samt, inte minst, en betydligt bättre stadsmiljö.

Storstadsavtalet möter Malmös växande befolkning och behov av miljövänliga transporter fram till 2031. Den här kartan visar Malmöexpressens linjer och Malmö prognos för antalet nya bostäder fram till 2050. Klicka för större bild. Illustration: Yellon

Storstadsavtalet möter Malmös växande befolkning och behov av miljövänliga transporter fram till 2031. Den här kartan visar Malmöexpressens linjer och Malmö prognos för antalet nya bostäder fram till 2050. Klicka för större bild. Illustration: Yellon

Text: Johan Bentzel, Vårt Malmö

Under de kommande åren satsar Malmö stad stort på en utbyggd och klimatvänligare kollektivtrafik, samtidigt som sammanlagt tre mil nya cykelvägar anläggs för att förbättra möjligheterna att ta sig fram i staden.

I nära samarbete med Skånetrafiken elektrifieras åtta busslinjer, som i vissa fall även får nya hållplatser. Fler linjer får också så kallade MalmöExpressen-bussar.

Förhoppningen är att bekvämare fordon med större kapacitet och bättre restider ska få fler att åka kollektivt. Även Pågatågstrafiken på Malmöpendeln och Lommabanan omfattas av utbyggnaden.

Bygger bort barriärer

Satsningen ingår i det så kallade storstadsavtalet, en överenskommelse som främjar en hållbar stadsutveckling och innebär att staten står för delar av kostnaderna. Malmö förbinder sig också att bygga 26 750 nya bostäder, främst i anslutning till de utbyggda kollektivtrafikstråken.

Men det handlar om mer än så, berättar Tobias Nilsson, avdelningschef för Malmö stads stadsutvecklingsavdelning. Ut- och ombyggnaden ska föra Malmöborna närmare varandra.

– Vi tänker på helheten och skapar samtidigt en attraktivare stadsmiljö med mer grönska och möjligheter till fler uteserveringar. Vi bygger bort barriärer och skapar närmare stadsgator, i stället för stora stråk som klyver staden och gör att man inte kan mötas mellan olika områden. På så sätt är storstadsavtalet också ett integrationsprojekt.

Tålamod behövs

Utbyggnaden har redan påbörjats men tar fart på allvar i höst och blir riktigt märkbar under nästa år. Arbetet fortsätter stegvis fram till 2031 och omfattar flera platser, både i och utanför centrum.

Närmast i tid ligger utbyggnaden och elektrifieringen av busslinje 4, Segevång–Limhamn, som pågår etappvis fram till och med 2024. Övriga stråk påbörjas allt eftersom och arbetet kommer att pågå parallellt på flera platser.

Många gator måste stängas av och ledas om, vilket påverkar Malmöbornas vardag.

– Det blir stökigt och bökigt under en rätt lång period, så Malmöborna behöver ha lite tålamod. Men vi jobbar för att framkomligheten ska vara så god som möjligt ändå. Och när det väl är färdigt ger det ju mycket tillbaka, säger Tobias Nilsson och fortsätter:

– Malmö får en utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor, som gör det enklare för alla att transportera sig i staden. Men den stora vinsten är en bättre miljö, att vi går från fossila bränslen till eldrift och att Malmöborna lättare kan välja att cykla eller gå i stället för att ta bilen.

sv
sv