$left
$middle

Södra Förstadsgatan med bilister, cyklister och fotgängare.

Nu kan Malmöborna tycka till om Södra Förstadsgatan

Malmös stadskärna växer och planeringen för att bygga om Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Södra Fisktorget har nu börjat. Vi vill veta vad du som använder gatan tycker om platsen. Vad är bra och vad kan bli bättre?

På Södra Förstadsgatan ska det skapas en stadsgata full av liv och rörelse, där fotgängare och cyklister kan röra sig på ett säkert sätt. Södra Förstadsgatan och Rådmansvången kommer länka ihop stadens nuvarande centrum och Möllevången på ett mer attraktivt sätt. Byggstart är planerad till 2024.

En gata för alla

Inför och under ombyggnaden kommer vi prata med näringsliv, fastighetsägare, boende, studenter, föreningar, äldre, anställda, cyklister, fotgängare, bilister och inte minst barn. Alla är representerade för att så många som möjligt ska vilja använda platsen och trivas.

sv
sv