$left
$middle

Malmö attraktiv stad för huvudkontor

Ny rapport till Tillväxtkommissionen: I Malmö startas många nya företag, särskilt inom kunskapsintensiva företagstjänster (KIBS). Tillväxten av denna typ av företag är större i Malmö in i andra regioner i Sverige och de dominerar alltmer näringslivsstrukturen i staden. Malmö anses också attraktiv för huvudkontor, vilket skapar efterfrågan av andra företagstjänster och kompetent personal i företagen.

Detta visar Markus Grillitschs, Torben Schuberts och Magnus Nilssons rapport till Tillväxtkommissionen. Alla tre är forskare vid CIRCLE, Lunds universitet.

Rapporten visar också att telekom- och IT-sektorerna har vuxit kraftigt i Malmö-Lund-regionen. Utvecklingen av utbildningsnivån i Malmö är positiv med fler personer som har eftergymnasial utbildning och forskarutbildning.

Samtidigt uttrycker företag att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, något särskilt tillverkningsföretagen ger uttryck för.

- Vi ser att det finns strukturella svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden för särskilt icke-svenskar och kvinnor. Dessa grupper är en outnyttjad resurs för företagen i regionen och något vi rekommenderar att titta vidare på, säger Markus Grillitsch.

Därför menar rapportförfattarna att satsning på omskolning, livslångt lärande och yrkesutbildning och att attrahera nya talanger bör prioriteras för att kunna matcha behoven.

Vidare menar CIRCLE-forskarna att kopplingarna mellan kunskapsintensiv tillverkning och serviceverksamhet bör undersökas närmare. Malmö - tillsammans med omkringliggande orter som är mer specialiserade på tillverkning - kan utveckla sig till ett nav för ledningsfunktioner och huvudkontor genom starka företag inom kunskapsintensiv tjänstesektor.

Bakgrund:
Syftet med denna rapport är att ge Tillväxtkommissionen en översikt över utvecklingen av kunskapsekonomin i Malmö, KIBS och hög- och medelhögteknologisk tillverkning inkluderad.

På lokal nivå jämförs Malmö med Lund och Helsingborg och på nationell nivå Malmö-Lunds arbetsmarknad med de två största svenska arbetsmarknadsregionerna – Stockholm-Solna och Göteborg.

Läs hela rapporten här Pdf, 1.9 MB..

sv
sv