$left
$middle

Malmös uppdaterade solguide hjälper dig som vill sätta upp solceller på din fastighet

Malmö stads digitala verktyg Solkartan har nu uppdaterats och blivit ännu bättre. Du som är intresserad av att skaffa solceller kan kostnadsfritt se potentialen för solenergi på just ditt tak genom att rita in ytan du vill ha solceller på.

Med hjälp av Solkartan kan du få svar på hur potentialen för solenergi ser ut på just din byggnads tak. Kartan har nu uppdaterats för att ge tydligare och mer exakt data.

Du kan klicka på ditt tak eller själv rita upp vilken del av taket som du vill ha solceller eller solfångare på. Kartan visar hur mycket du kan producera samt få en uppskattning på hur mycket panelerna kommer att kosta. Verktyget tar automatiskt hänsyn till takvinkel och väderstreck och räknar ut hur mycket som går att spara i både kronor och utsläpp. Solkartan tar automatiskt hänsyn till fastigheter som ligger i områden som kan vara kulturhistoriskt värdefulla.

Solkartan är en del av Solguiden, Malmö stads plats för samlad information om solenergi. Förutom kartan kan du hitta all information du behöver om installation, goda exempel, tips på hur du kan kombinera solceller med elbilsladdning och aktuella bidrag.

sv
sv