$left
$middle

En ny MalmöExpressen-buss parkerad vid Lindängen C. Foto: Ida Offenbartl

Premiär för MalmöExpressen linje 8

Söndag 12 juni är det premiär för nästa MalmöExpressen-linje – på stadsbusslinje 8 som går mellan Västra Hamnen och Lindängen. Detta firar Malmö stad med att bjuda på kostnadsfria resor under hela dagen på denna linje.

De nya MalmöExpressenbussarna går helt på el och laddas på depå. Inför trafikstarten har Malmö stad byggt om delar av linjen för bättre framkomlighet och komfort med längre hållplatser. Andra delar av linjen byggs om senare.

Här går linje 8

Linje 8, som delvis får en ny sträckning, kopplar samman Lindängen och Västra Hamnen via Södervärn, Gustav Adolfs Torg och Malmö C. Bussarna avgår som bäst var 6:e minut men aldrig mer sällan än var 20:e minut. 

Karta som föreställer MalmöExpressen 8:s linjesträckning


Detta är MalmöExpressen

MalmöExpressen är ett eldrivet stadsbusskoncept med hög kapacitet och hög framkomlighet. Bussarna är 24 meter långa och rymmer 128 resenärer. De eldrivna bussarna bidrar till att göra staden mer hållbar tack vare mindre utsläpp av fossila bränslen. Det blir också tystare i stadsmiljön.

Den nya MalmöExpressen 8 blir den första helt eldrivna 24-metersbussen i Sverige.

sv
sv