$left
$middle

Tillgängliga aktiviteter

Här är listan med aktiviteter som Malmö stad arrangerar eller är medarrangör till. Aktiviteterna har olika former av tillgänglighet för särskilda behov. Har du frågor om en specifik aktivitet, kan du gå in på aktuell sajt och kontakta den verksamheten.

Aktiviteter på Öresunds Funkis

Öresunds Funkis - badet utan hinder erbjuder en mötesplats med olika aktiviteter anpassat för personer med olika funktionsnedsättningar.

Arrangör: Fritidsförvaltningen, Malmö stad

Kul i Malmö: boka en parasportare

Du som är mellan 6 och 25 år och som har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning kan boka en tid med en av våra parasport-guider.

Arrangör: fritidsförvaltningen, Malmö stad.

Kul i Malmö: tillgänglighetsanpassat

Alla aktiviteter för dig mellan 6 och 25 år och som är tillgänglighetsanpassade på olika sätt listas på Kul i Malmö.

För vuxna Malmöbor med psykisk ohälsa

Mötesplats Vänkretsen vid Caroli samt mötesplats Nydala är för dig som är 18 år eller äldre. Här kan du finna gemenskap och delta i olika aktiviteter för att främja din psykiska hälsa.
Arrangör: funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad.

Aktivitetskatalogen ger en överblick på aktiviteter som arrangeras av föreningslivet i Malmö. Socialpsykiatrin i Malmö stad ger stöd till aktivitetskatalogen.

Tidigare tillgänglighetsanpassade aktiviteter 2023 - 2022

sv
sv