$left
$middle

Fortsatt höga betygsresultat för Malmös nior

Årets betygsresultat är de näst högsta någonsin för Malmö stads kommunala årskurs 9-elever.

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har minskat något, från 229,8 poäng förra året till 228,1 i år. Även andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har minskat något, från 81,2 procent vårterminen 2021 till 79,4 procent i år.

– Det är fantastiskt att Malmös grundskoleelever fortsätter att prestera bra, trots att det stundtals har varit tufft ute på skolorna i och med pandemin. Det visar att vi har en stabilitet över tid och våra medarbetare och elever har alla verkligen gjort ett bra jobb, säger Peter Lindberg, grundskoledirektör.

Det ämne där störst andel elever inte har nått godkänt är som tidigare svenska som andraspråk och matematik.

– Dessa två ämnen är fortsatt en utmaning. Att öka behörigheten i matematik är något som förvaltningen har arbetat särskilt med under de senaste två åren. I våras påbörjades även en satsning på svenska som andraspråk. Detta är ett långsiktigt arbete och det kommer att ta tid men vi hoppas att vårt arbete ska ge resultat.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

sv
sv