$left
$middle

Kirsebergsbiblioteket renoveras i juli

4–31 juli är Kirsebergsbiblioteket stängt för mindre renoveringar. Under perioden kommer man bland annat att måla om på olika platser, få nya möbler, sätta upp ljuddämpning och införa ett nytt och tydligare skyltsystem. När allt är klart blir det öppningsfest för hela familjen.

Biblioteksservice under stängningen

Information om hur du som besökare hanterar lån, reservationer med mera hittar information och kontaktuppgifter på malmo.se: Info och biblioteksservice under stängningen

– Jag vet att det är många besökare som tycker att det är tråkigt att vi måste hålla stängt och det tycker vi också. Men redan den 1 augusti öppnar vi igen, och vi ser väldigt mycket fram emot att då kunna hälsa gamla och nya besökare varmt välkomna till biblioteket, säger Harald Winter som är sektionschef på Kirsebergsbiblioteket.

Från och med måndag 4 juli håller Kirsebergsbiblioteket stängt. Under resten av månaden kommer biblioteket att renoveras. Då ska läsesalen och kontoren målas om och hål i väggar fyllas i. Samtidigt passar man på att göra andra förbättringar i biblioteket.

Ny skyltning och ljuddämpning

I dagsläget upplever många besökare problem med ljud och buller från barnavdelningen ut i övriga biblioteket. Därför kommer man att sätta upp bullerdämpande skärmar mellan barnavdelningen och övriga biblioteket, vilket kommer att minska problemet med störande ljud. Ljuddämpande åtgärder görs även på ungdomsavdelningen. Här kommer även ytan att bli större samt att platsen får nya möbler och en matta.

Barnavdelning med bilder ritade av barn.

Barnavdelningen kommer att få bullerdämpande skärmar.

När biblioteket arrangerar eller är med och anordnar större arrangemang, som exempelvis Backanatten, kan det vara svårt att möblera om i lokalen. Därför passar man även på att sätta hjul på de bokhyllor som saknar det idag.

Inne i biblioteket kommer man att sätta upp nya skyltar, som är tydligare, förbättrar tillgängligheten för besökarna och följer samma form och struktur som övriga bibliotek i Malmö.

– Förhoppningsvis kommer alla dessa mindre förändringar innebära ett lyft för Kirsebergsbiblioteket, med snyggare och tydligare skyltning, lite nya möbler, mindre hål i väggarna, ommålning och mindre problem med buller mellan avdelningarna. Samtidigt vill jag lugna de besökare som uttryckt oro för alltför stora förändringar. Alla våra besökare kommer känna igen sig när de kommer tillbaka, och jag tror de ska tycka att de förändringar som gjorts är till det bättre, säger Harald Winter.

Öppningsfest 26 augusti

Innan stängningen, den 16 juni, firade Kirsebergsbiblioteket Bloomsday, en litterär högtid uppkallade efter en av huvudpersonerna i James Joyce roman ”Ulysses”. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och fugerade som en farvälfest innan den stundande renoveringen. Arrangemanget satte även igång tankarna på en ny festtillställning.

Personer klädda i kläder från tidigt 1900-tal under Bloomsday.

Medarbetarna på Kirsebergsbiblioteket under Bloomsday med sektionschef Harald Winter längst till höger.

– Bloomsday fick oss att känna att vi även vill ha en öppningsfest för alla våra besökare. Eftersom Bloomsday främst var ett arrangemang för vuxna så kommer vår öppningsfest den 26 augusti framför allt vända sig till barn och barnfamiljer, även om dagen kommer innehålla något för alla åldrar, berättar Harald Winter.

Temat för öppningsfesten är hållbarhet och framtidens bibliotek. Under dagen bjuder biblioteket på tårta, workshops, pyssel och underhållning. Kråkspark kommer att uppträda med sin familjeföreställning ”Väx upp!”, en interaktiv föreställning som tillsammans med barnen utforskar naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Och om allt går som planerat så kommer även nya skyltar utanför biblioteket att vara på plats lagom till öppningsfesten.

– Så varmt välkomna tillbaka till oss på Kirsebergsbiblioteket den 1 augusti och till vår öppningsfest den 26 augusti, hälsar Harald Winter.