$left
$middle

För dig som känner oro efter händelsen i Köpenhamn

På söndagseftermiddagen inträffade en skottlossning på köpcentrumet Fields i Köpenhamn. Enligt Köpenhamnspolisen är flera döda och skadade och en misstänkt gärningsperson är gripen. Våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.

Vi vet att många Malmöbor jobbar i och vistas i Köpenhamn på fritiden och har släkt och vänner där. För dig som känner oro så finns det stöd att få.

Centrum för brottsutsatta och medling
Berörda, vittnen, anhöriga och andra som känner oro kan vända sig till Centrum för brottsutsatta för stöd och vägledning. De har öppet dagtid. Telefon: 040-34 92 92.

Social jour, kvällar och helger
Efter kontorstid kan man vända sig till social jour för information, vägledning och stödsamtal. Telefon: 040-34 56 78.

sv
sv