$left
$middle

Var försiktig när du eldar utomhus

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder starkt ifrån att göra upp eld utomhus.

Var mycket försiktig om du ändå vill grilla eller elda och använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningsställda grillplatser.

Karta över fasta grillplatser i Malmö kommun

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

sv
sv