$left
$middle

Konceptbild av nya Rosengårdsbiblioteket. Bild: Panorama Arkitekter

Utlysning: Konstnärlig gestaltning på Rosengårdsbiblioteket

Kulturförvaltningen söker en yrkesverksam konstnär som är intresserad av att skapa ett unikt och platsspecifikt offentligt konstverk på det ombyggda Rosengårdsbiblioteket.

Rosengårdsbiblioteket är en del av Biblioteken i Malmö. Biblioteket är med sina 200.000 besökare per år det mest besökta biblioteket efter Stadsbiblioteket i Malmö.

Ombyggt bibliotek behöver ny konst

Biblioteket håller på att byggas om för att bland annat bli dubbelt så stort som tidigare. Då Malmö stad har som mål att alla malmöbor ska nås av konst- och kulturupplevelser 365 dagar om året så avsätter staden pengar till offentlig konstnärlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln.

1%-regeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

Placeringen av verket ska bli trapphallen i bibliotekets entré. Budgeten för gestaltningen är 700.000 kronor exklusive moms och gestaltningen ska stå klar senast i juni 2024.

Konceptbild på den tänkta trapphallen på Rosengårdsbiblioteket. Bilden är gjord som att du står nedanför trappan och tittar upp.

Trapphallen där den konstnärliga gestaltningen ska hänga. Bild: Jakobsson Pusterla arkitekter

Skapa ett unikt och platsspecifikt konstverk

Uppdraget innebär att skapa en unik, permanent och platsspecifik konstgestaltning till Rosengårdsbiblioteket med ett högt konstnärligt egenvärde. Där du som konstnär utifrån din konstnärliga praktik utgår från aspekter relevanta för platsen, verksamheten och de rumsliga förutsättningarna.

Konstgestaltningen ska bestå av tongivande samtidskonst som på ett intresseväckande sätt tillför ett estetiskt och inspirerande värde till platsen.

Konstgestaltningen ska bidra till en stimulerande och omsorgsfullt utformad miljö att vistas i samt bidra till byggnadens och verksamhetens identitet.

Intresseanmäl dig senast 30 september 2022

Du som är yrkesverksam konstnär kan lämna intresseanmälan. Med yrkesverksamma konstnärer avses i detta sammanhang att du har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig merit. Inget arvode utgår för intresseanmälan.

Intresseanmälan görs via Malmö stads e-tjänsteplattform Självservice senast den 30 september 2022.

För att kunna lämna intresseanmälan behöver du ha e-legitimation i form av bank-ID. Du kan lämna in intresseanmälan på svenska, danska, norska eller engelska. Upphandlingsprocessen sker på svenska.

Läs på och ställ frågor!

Kom ihåg att läsa fullständig information om uppdraget i dokumenten förfrågningsunderlag och konstprogram som finns på malmo.se/malmokonst innan du skickar in din intresseanmälan.

Ställ dina frågor om uppdraget senast den 23 september, direkt i Mina sidor på e-tjänsten. Detta på grund av att utlysningen görs som en offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan inte frågor via e-post eller telefon besvaras.

Processen:

  1. Intresseanmälan, sista ansökningsdag 30 september 2022.
  2. Urval av tre konstnärer som får skissuppdrag
    - sista dag för inlämning av skiss 10 februari 2023.
  3. Presentation av skisserna, första kvartalet 2023.
  4. En konstnär tilldelas gestaltningsuppdraget.
  5. Skulpturen ska stå klar juni 2024.
sv
sv