$left
$middle

Daniel Olsson i en lagerlokal där alla valattiraljer väntar inför valen. Foto: Peter Kroon

Mobilia topp fem i landet på förtidsröstning

Daniel Olsson bjuder på colombianska kaffekolor när han tar emot på stadshuset. Förklaringen? Han har nyss varit i Colombia som internationell valobservatör och övervakat presidentvalet där.

Text: Tony Ernst, Vårt Malmö

Nu återgår han till jobbet att bygga upp förtidsröstningen till valet härhemma i september.

– Det finns mycket vi tar för givet i samband med våra val i Sverige. Förtroendet är mycket högt för vårt valsystem och våra vallokaler upplevs som trygga och säkra. Det är mycket arbete med att förbereda och genomföra ett val, men förutsättningarna är så mycket bättre i Sverige än i många andra länder.

– Vi har också vant oss vi ett högt valdeltagande, och jag är övertygad om att vår möjlighet till att just förtidsrösta spelar en viktig roll för att upprätthålla det höga valdeltagandet. En möjlighet som väljare inte erbjuds i exempelvis Colombia, konstaterar Daniel Olsson.

Engagemang

Men det finns också positiva saker att säga om presidentvalet i Colombia.
– Trots att säkerhetsläget är något helt annat i Colombia än härhemma, så är det samtidigt vackert att se, att även under dessa förhållanden så ställer människor upp som röstmottagare, och medborgare väljer att många gånger ta sig långa sträckor för att lägga sin värdefulla röst i valurnan.

– Det är inspirerande att se att vi är många runt om i världen som gör enorma ansträngningar för att medborgarnas röster ska göras hörda.

Rättssäkra val

Daniel Olsson är valchef på Malmö stad, vilket innebär att han är chef för valkansliet. Vad gör då valkansliet?
– Vi ser till att Malmö genomför demokratiska och rättssäkra val. Och det gäller alla val: Riksdag, kommun- och regionfullmäktige, EU-val och så vidare. Vår uppgift är att skapa förutsättningar som gör det enkelt att rösta.

Poppis att förtidsrösta

Förtidsröstning är något som har funnits i Sverige sedan 1942. Men det var först från och med 2006 som man kunde förtidsrösta under en längre period före valet.

– Man kan säga att vi har förlängt den högtid som det innebär att gå till val. Nu kan man rösta 18 dagar i förtid på 21 olika platser runt om i Malmö. Det har blivit en tradition i sig. Över 50 procent väljer att förtidsrösta i Sverige i dag.

I Malmö visar det sig att det är köpcentret Mobilia som är stället där flest folk förtidsröstar.
– Under de senaste valen har vi kunnat se att förtidsröstning har blivit ett lika naturligt sätt för Malmöborna att rösta, som att besöka sin vallokal på valdagen, säger Daniel Olsson.

Mobilia topp fem

I samband med valet 2018 tog röstmottagarna emot sammanlagt 14 659 röster på Mobilia under förtidsröstningen.
Detta gör att Mobilia hamnar på topp fem i riket vad gäller mottagna förtidsröster.

– Att just Mobilia har blivit en så populär plats för att rösta hänger förmodligen samman med att där finns ett stort naturligt flöde av besökare även i vanliga fall.
– Kanske har en del väljare redan gjort det till en tradition att rösta just på Mobilia, funderar Daniel Olsson.

sv
sv