$left
$middle

Malmö sätter ännu större fokus på dans och samtida cirkus med sin nya lots.

Ny lots med fokus på dans och cirkus

Dansen är ett prioriterat område i Malmö och med kulturförvaltningens nya lotsfunktion ska både dans och samtida cirkus nu få ta ännu större plats i staden.

– Dans är en av de mest populära och efterfrågade aktiviteterna, speciellt bland unga och vi har dessutom många spännande dansaktörer i Malmö. Därför är det självklart att vi i Malmö ska ha en lots med fokus på just dans och samtida cirkus, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Den nya lotsfunktionen kommer fungera som vägvisare för stadens dans- och cirkusaktörer både vad gäller lokalbehov och stöd i ansökningsprocesser för kultur. I uppdraget ingår det att utveckla och stärka förutsättningarna och infrastrukturen för dans och cirkus i Malmö.

Det är Emilia Thorin som fått uppdraget och hon ska förutom att lotsa stadens dans- och cirkusaktörer i nära samarbete med stadens kulturlotsar, även projektleda Malmö stads nya kommunkoreograf. Kommunkoreografen kommer att tillsättas under hösten och ska bidra till att tillgängliggöra dansen för Malmöborna.

Emilia Thorin har lång erfarenhet av att ha jobbat inom det fria kulturlivet, där hon både producerat och kurerat olika former av konst och kultur. Senast var hon producent med fokus på just dans och scenkonst på Malmö Sommarscen. Hon har en master i genusvetenskap och har under sina studieår i Utrecht undersökt dansens sociala potential.

sv
sv