$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 1 september direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar klockan 13.00.

Bland punkterna på agendan

  • Program för att motverka hemlöshet
  • Principer för lokalförsörjning i Malmö stad
  • Revidering tidplan för budget och uppföljning för år 2022
  • Solceller på kommunala tak
  • Arbete med att få fler unga att klara gymnasiet med betyg i alla ämnen

Läs mer

sv
sv