$left
$middle

Skärpta regler för elsparkcyklar

Från och med 1 september blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och elsparkcyklar ska istället parkeras i cykelställ eller på särskild uppställningsplats för elsparkcyklar.
De nya reglerna har kommit till för att höja trafiksäkerheten för gångtrafikanter.

Regeringsbeslut

Det blir också förbjudet att framföra en elsparkcykel på gångbanor, exempelvis trottoar. Detta efter regeringsbeslut om ändring i nationell trafikförordning.
Malmö stad kommer under hösten att sätta upp så kallade mobilitetshagar runt om i staden som blir dedikerade platser för elsparkcyklar. 100 hagar med en kapacitet på cirka 2500 fordon ska skapa ordnad parkering och samtidigt avlasta stadens cykelställ.

sv
sv