$left
$middle

Varje dag i alla möjliga samtal och situationer som uppstår får barnen på Visans förskola, liksom på alla andra förskolor i Malmö, lära sig grunderna för hur man även som mycket ung medborgare tar del i det demokratiska samhället. Här Ömer, Naya, Adam och Somaya. Foto: Miriam Preis

Det ska börjas i tid – demokrati för de yngsta

Demokrati i förskolan, vad innebär det? Många saker! Som att även de minsta barnen får lära sig sina rättigheter, att säga sin åsikt, men också att lyssna på andra. På Visans förskola, liksom många andra förskolor i Malmö, innebär det att undervisningen utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

Text: Tobias Christoffersson, Vårt Malmö

På Visans förskola i Lindängen är morgon-samlingen just avklarad hos fem- och sex-åringarna på avdelning Myran. Stämningen är god, fast Kosi är lite ledsen.
– Jag vill leka med Naya, men Naya vill inte leka med mig, säger hon.
– Naya vill fortsätta rita som hon gjorde innan, det är därför, förklarar förskolläraren Anna Ziga.
– Hon säger nej men jag vill Naya ska leka med mig.
– Ett nej är ett nej, det vet du Kosi. Får man bestämma över sin kompis?
– Nej …
– Men du har ju andra kompisar. Fråga Ömer i stället om han vill leka?
– Okej … Ömer vill du leka?
– Ja! säger Ömer, och inom en minut är de båda i full fart med att bygga en buss av magneter.

Ha en åsikt och bli lyssnad på

Så låter ett av många, många samtal som sker på förskolan varje dag. Samtal där barnen får tillfälle att både lära sig och praktisera det demokratiska sam-hällets spelregler.
– Demokrati är att ha ett fritt val, men att ditt val inte gör någon annan illa. Empati är viktigt för att förstå demokrati på djupet, säger Anna Ziga.

Under projektet ”Bygga” har Turning Torso stått i fokus under perioder, och barnen har såväl byggt sina egna versioner i olika material som sökt upp kunskap om arkitekten Santiago Cala-trava. Här Adam med dagens Turning Torso gjord av magneter. Foto: Miriam Preis

Under projektet ”Bygga” har Turning Torso stått i fokus under perioder, och barnen har såväl byggt sina egna versioner i olika material som sökt upp kunskap om arkitekten Santiago Cala-trava. Här Adam med dagens Turning Torso gjord av magneter. Foto: Miriam Preis

På förskolan möter barnet för första gången värl-den utanför familjen, här tar barnet sina första steg ut i samhället. Och precis som demokrati genomsyrar vårt samhälle genomsyrar demokrati allt som händer på förskolan.
– Det finns de som tror att demokrati i förskolan är att barnen får rösta om de ska få äpple eller apelsin till fruktstunden. Och visst får barnen göra det ibland, men demokrati i förskolan är så oerhört mycket mer, konstaterar Kathrine Haugland, rektor för Visan och fyra andra förskolor i södra Malmö.

Barnens intresse styr

Demokrati på förskolan innebär till exempel att bar-nen har verkligt inflytande. På Visan jobbar barn och pedagoger med ett särskilt tema under en stor del av året, fast med barnens intresse och nyfikenhet som utgångspunkt och drivkraft framåt.
– På så sätt tas barnens tankar och teorier på all-var, och vi pedagoger är mer medforskare än lärare, berättar första förskolläraren Azar Peykani.

”Vi försöker nå alla barn och locka deras intresse”, berättar Anna Ziga, förskollärare på Visans förskola. ”Att alla barn får jobba med vad de tycker är intressant innebär att de har infly-tande”, säger Azar Peykani, första förskollärare. Foto: Miriam Preis

”Vi försöker nå alla barn och locka deras intresse”, berättar Anna Ziga, förskollärare på Visans förskola. ”Att alla barn får jobba med vad de tycker är intressant innebär att de har infly-tande”, säger Azar Peykani, första förskollärare. Foto: Miriam Preis

Under året som gått har förskolan haft temat ”Bygga”. Inte alla barn är intresserade av att bygga, men pedagogerna väver in många andra ämnen och områden i temat också.
– Då får alla chansen att följa sin nyfikenhet och lära utifrån den, inte bara de som svarar snabbast eller pratar mest, säger Azar Peykani.

Anna Ziga:
– Vår viktigaste uppgift i förskolan är att få varje barn att tro på sig och sin förmåga, men samtidigt ha respekt för den som sitter mitt emot.
– Vi hoppas vi kan bidra med något till barnens framtid i vårt samhälle.

sv
sv