$left
$middle

Nu är årets MalmöLäget här!

Nu är den årliga sammanställningen av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö ute. I den senaste upplagan av MalmöLäget går bland annat att läsa att antalet startade företag ökar såväl som antalet anställda, och mycket mer.

MalmöLäget samlar statistik och trender kopplade till näringslivet i Malmö och ger en övergripande bild av Malmös företagsklimat och förutsättningar som näringslivsdestination. Bland annat kan man läsa om insatser och utveckling gällande stadsplanering, sysselsättning, tillväxt och viktiga infrastruktursatsningar.

“MalmöLäget är en viktig sammanställning av statistik och trender inom Malmös näringsliv och stadens förutsättningar. Underlaget används brett i staden av bland annat våra politiker och tjänstepersoner men även i affärsplaner hos våra företagare. I årets rapport kan vi se fortsatt positiva trender i många av våra prioriterade frågor som till exempel minskad arbetslöshet och ökad tillväxt av företag. Det är roligt att kunna förmedla både till stadens näringsliv och i våra dialoger med nya företagsetableringar till Malmö”, säger Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad.

Årets MalmöLäget följer den nya formgivningen som togs fram inför förra året och distribueras främst i en digital version.

Läs och ladda ner MalmöLäget här: https://malmo.se/malmolaget

Några korta smakprov från MalmöLäget:

  • 3 382 nya företag startades i Malmö under 2021. Detta ger ett snitt på 9 nya företag varje dag.
  • Antalet arbetsställen har ökat markant och dagens företagsstruktur består till stor del av små och medelstora företag.
  • Arbetslösheten i Malmö minskade under 2021. Även utvecklingen under 2022 tyder på en minskning.
  • Gästnätter på hotell, vandrarhem och camping ökade med 22,6 % jämfört med 2020.
  • Både antalet anställda och antalet arbetsställen har ökat markant. 2021 hade Malmö 193 642 anställda fördelade på 39 107 arbetsställen.

 

Om MalmöLäget

MalmöLäget är en sammanställning av fakta och statistik om Malmös näringsliv och har getts ut under samma namn sedan 2010. Informationen i MalmöLäget tas fram och delas av avdelningen Omvärld och näringsliv på stadskontoret.

sv
sv