$left
$middle

Malmös socialtjänstkontor flyttar

Den 10:e oktober i år omlokaliserar socialtjänsten sina verksamheter. Tidigare har stadens socialtjänst varit indelad i geografiska kontor. Efter flytten kommer socialtjänsten istället vara indelad efter typen av verksamhet.

Beslutet att flytta kontoren har tagits med hänsyn till både invånarnas behov och socialtjänstens behov av organisering.

– När man besöker oss vill vi kunna ge våra besökare en bättre service och mer hjälp direkt, säger Rikard Vroland, avdelningschef inom arbetsmarknads- och socialtjänsten. Om alla som arbetar med samma frågor sitter tillsammans ser vi att kvaliteten i den servicen vi ger till invånarna blir bättre. Det stöd vi ger blir mer enhetligt och lika för alla oavsett var i staden de bor.

Flytten är en del i utvecklingen som förvaltningen påbörjade 2017 och där nästa steg är att öka samarbetet och styrningen inom avdelningarna. Målet är att samla all kompetens inom ett område, mer utbyte mellan kollegor inom ett område och på så vis öka likvärdigheten, servicen, kvaliteten för Malmöborna.

– Vi bygger också om två av kontoren något, så att det blir en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, säger avdelningschef Carina Opasiak.

Socialtjänsten kommer fortsatt finnas på de fem adresser som man tidigare funnits på - det som är nytt är att den från och med den 10:e oktober samlas utifrån typ av verksamhet:

Sallerupsvägen 11 D och på Eriksfältsgatan 28 A hanterar frågor och ärenden som gäller ekonomiskt bistånd och boende (försörjningsstöd).

Von Troils väg 1, Hålsjögatan 8 och Bergsgatan 54 hanteras frågor och ärenden som gäller missbruk eller barn- och familjefrågor inom socialtjänsten.

Invånare, som socialtjänsten inte redan är i kontakt med och som är i behov av stöd, vänder sig till socialtjänstens mottagningsfunktion på Bergsgatan 54 för barn- och familjefrågor samt missbruk och till Sallerupsvägen 11 D för ekonomiskt bistånd och boende.

– Vi har sedan en tid börjat informera våra besökare personligen om flytten och vart man kan vända sig efter den 10:e oktober. De besökare som inte har nåtts av informationen kommer vi guida rätt i den händelse att de går fel, säger Carina Opasiak.

– De invånare som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd har också möjligt att sköta flera av sina ärenden i våra digitala tjänster, säger Rikard Vroland.

sv
sv