$left
$middle

Auschwitzutställningen förlängs och vi fortsätter lära ut om Förintelsen

Den prisbelönta vandringsutställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away har varit en succé i Malmö och förlängs till januari 2023. Sedan premiären i maj har mer än 60 000 personer besökt utställningen på Malmömässan, många av dem elever.

Genom ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne har 22 000 högstadie- och gymnasieelever i Malmö och Skåne fått möjligheten att besöka utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away kostnadsfritt.

Material för att undervisa om Förintelsen

Till utställningen har Forum för levande historia utvecklat en lärarhandledning, i dialog med Malmö stads utvecklare på Pedagogisk inspiration.

- Inför utställningens öppnande lanserade vi en handledning om att undervisa om Förintelsen som är ett bra komplement till den Forum för levande historia tagit fram. Vi arbetar också tillsammans med historikern Paul Salmons, som varit med och utvecklat Auschwitz-utställningen, och arrangerar utbildningsdagar för skolpersonal, berättar utvecklingssekreterare Rebecca Stucker på Pedagogisk inspiration.

Elever och lärare reser till Förintelsens minnesplatser

Malmö stads stora satsning på utbildning om antisemitism, rasism och Förintelsen i form av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser fortsätter. Under 2021 deltog hälften av stadens högstadieskolor i projektet, i år är den andra hälften inbjudna att delta.

Dessutom kommer ett 30-tal skolledare från förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Malmö att åka på hågkomstresa i en unik satsning för att höja medvetenheten om problematiken på högsta nivå i skolan.

Fortsatt förebyggande och främjande arbete

Malmö stad fortsätter också ett fördjupande arbete för att motverka och förebygga antisemitism och för att skydda och främja judars rättigheter, kulturarv och språk idag.

I det ingår att utveckla åtgärder mot de problem som stadens egen undersökning om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös skolor har visat på. På skolutvecklingsenheten Pedagogisk inspiration pågår ett arbete med att ta fram resursmaterial tillsammans med de tre skolförvaltningarna.

- Vi har gjort pedagogiskt material om judisk identitet och kommer att utveckla lärarhandledning till boken Stolt jude. Vi har även skapat material som rör Malmös judiska historia och judisk identitet innan Förintelsen och lärarhandledning kopplat till Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga. Allt detta ligger på webbplatsen Malmö delar och kan användas av pedagoger både i stadens egna verksamheter och andra, säger Rebecca Stucker.

Stärka judiskt liv i Malmö

Parallellt pågår en undersökning om förutsättningarna för att stärka judiskt liv i Malmö som kommer att presenteras i en rapport i oktober 2022 och som lyfter fram judiska Malmöbors egna röster.


Om utställningen

Den som besöker utställningen får ta del av mer än 700 originalföremål från koncentrationslägret. Allt från kläder, skor, väskor och även känslosamma delar från själva lägret finns på plats. Föremålen har hämtats från hela världen, däribland Auschwitz-Birkenau State Museum i Polen. Utställningen har tidigare besökt Madrid, New York och Kansas City och Malmö är dess enda stopp i Skandinavien.

I samband med utställningen håller Malmö stadsbibliotek i samarbete med Nordic Exhibitions en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen. Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

sv
sv