$left
$middle

Foto: Werner Nystrand

Ett par verksamheter är källor till den störande lukten

Miljöförvaltningen har luktat sig fram till två företag som har verksamheter som sprider lukt som upplevs stark och obehaglig i Malmö. Men arbetet fortsätter.

– Vi har arbetat kontinuerligt med att försöka hitta källorna till det som luktar i Malmö. När vi ska ut för att lukta, så tittar vi på vindförhållanden och bestämmer dagen innan om vi kan ge oss ut för att lukta. Vi försöker hitta ställena där det luktar, men så ändrar sig vinden, och vi får komma tillbaka en annan dag, säger miljöingenjör Susanna Gustafsson på miljöförvaltningen.

Det har under drygt ett år kommit in många synpunkter på att det luktar konstigt, bland annat av tjära, oljedoft, bränt gummi och diesellukt i Malmö. Miljöförvaltningen har arbetat aktivt med att spåra källor till lukten. Två företag har hittats som är starkt bidragande till lukten.

– Nu har vi en dialog med de två företagen som har verksamheter som vi spårat lukten till. De har gjort vissa åtgärder och förväntas göra ytterligare förändringar som ska minska utsläppen. För att bättre förstå utvecklingen och om åtgärderna har effekt, önskar vi att du som känner konstig lukt i Malmö fortsätter att rapportera via vårt luktformulär. Det är till stor hjälp i vårt arbete, säger Susanna.

sv
sv