$left
$middle

Hemtjänstlarmen är nu i funktion även på Gröndal, Södertorp och Kulladal

Uppdaterat 30/9
Nu fungerar larmen som det ska över hela Malmö stad.

----
Under onsdagskvällen upptäcktes problem med hemtjänstlarmen på Gröndal, Södertorp och Kulladal. Kommunen har därför satt in ett flertal åtgärder för att trygga berörda brukares säkerhet.

Om ditt trygghetslarm inte fungerar ska du ringa larmcentralen på 040-34 50 80. Detta gäller tills felet avhjälpts.

Hemtjänsten har bemannat upp med extra personal, gör extra tillsyner, kan tidigarelägga besök och informerar också brukarna om problemen – antingen per telefon eller genom att knacka på.

Telenor arbetar på att felsöka problemet. Tills problemen är borta kommer kommunens säkerhetsåtgärder att kvarstå.

Felet berör cirka 500 brukare. Trygghetslarmen i övriga Malmö fungerar som de ska.

Larma hemtjänsten genom att ringa 040-34 50 80

  • Är du boende på Kulladal, Gröndal eller Södertorp och behöver larma hemtjänstpersonalen - ring telefonnummer 040-34 50 80. Du hamnar då hos kommunens larmcentral.
sv
sv