$left
$middle

Sänkt värme och minskad ventilationstid i Malmö stads lokaler ska spara energi

Med anledning av energikrisen sänks temperaturen i Malmö stads lokaler med en grad mellan 15 november och 31 mars. Samtidigt kortas ventilationstiden med en timme per dygn. Åtgärderna minskar användningen av både el och fjärrvärme.

Idag har Malmö stads lokaler en inomhustemperatur på 21 grader i genomsnitt. Efter sänkningen kommer temperaturen inte att understiga 20 grader, i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Ventilationstiden i lokalerna minskas med en timme per dygn, så den sätts igång 30 minuter före och stängs av 30 minuter efter verksamhet.

– Vi beräknar att de här åtgärderna kommer att bespara strax under 3 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar ungefär en månads energiförbrukning i stadens fastigheter, säger Malmö stads servicedirektör Louise Strand.

Temperatursänkningen och ventilationsåtgärderna är tillfälliga insatser under en period på 4,5 månader, från och med den 15 november till och med den 31 mars 2023. De berör inte lokaler där hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, särskolor och liknande bedriver sin verksamhet.

Alla nämnder i Malmö stad har fått i uppdrag att under hösten ta fram och genomföra konkreta åtgärder, för att få ner energiförbrukningen i våra verksamheter med anledning av den rådande energikrisen.

– Hela samhället behöver hjälpas åt med att få ner vår gemensamma elförbrukning, för att skapa bättre förutsättningar inför vintern. Tillsammans gör våra åtgärder stor skillnad, vi bidrar till att minska risken för frånkoppling och dessutom få ner elpriserna, säger Louise Strand.

Åtgärderna leder också till minskade kostnader, men de stora variationerna i elpriser gör det svårt att uppskatta besparingen i kronor i nuläget.

sv
sv