$left
$middle

Ökad energirådgivning till Malmös företag

Energiutmaningarna slår hårt mot många företag i Malmö och mot den långsiktiga klimatomställningen. Nu erbjuder Malmö stad utökad energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag i Malmö.

Bakgrunden är den höga efterfrågan på energirådgivning på grund av de höga elpriserna.

– Många företag i Malmö är hårt pressade av de höga elpriserna, så vi vill göra det möjligt att nå fler företag i Malmö med energirådgivning. Vi vet att det finns en stor potential för många företag att spara energi, både på kort och lång sikt. Tillsammans har vi goda möjligheter att påverka elpriserna och minska risken för effektbrist i vinter, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Så här går rådgivningen till

  • Vi erbjuder platsbesök där vi tillsammans går igenom företagets energisituation.
  • Vi analyserar företagets energianvändning och rekommenderar åtgärder för fortsatt arbete.
  • Bollplank – vi svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis inom energiområdet.

Syftet med energi- och klimatrådgivningen är att ge stöd i energibesparande åtgärder för att minska elkostnaderna och energianvändningens klimatpåverkan. Målgrupp för rådgivningen är små och medelstora företag i Malmö inom alla branscher. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende och ges av Malmö stads energi- och klimatrådgivare, som under hösten och vintern stärks upp med fler personer.

sv
sv