$left
$middle

Illustration: Claudia Backholm, Östra Grevie Folkhögskola. Claudia är en av eleverna som har tolkat visionerna och vars verk ingår i utställningen.

Konst och visioner av unga vill inspirera till engagemang för framtiden

2050 är Malmö fritt från våld. Då är alla i staden med och fattar beslut och alla barn känner framtidstro. Kultur är en självklar del av staden och Malmö är klimatpositivt. Så sammanfattas framtiden av de unga som skapat utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som pågår under vintern och vill inspirera till engagemang och framtidstro.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. År 2050 beräknas Malmö nå en halv miljon invånare. Det innebär stora möjligheter för staden, men också stora utmaningar.

Hur ska jag kunna drömma stort utan att känna begränsningar när jag känner så lite framtidstro?

Nästan varannan Malmöbo är idag under 35 år och var femte är under 18 år. Undersökningar visar att många unga känner oro och osäkerhet inför den framtid de ska leva i, samtidigt som de ser färre möjligheter att påverka den.

– Min första tanke var: hur ska jag kunna drömma stort utan att känna begränsningar när jag känner så lite framtidstro?

Orden kommer från Alma Dzafic Ferhatovic, en av de unga i Malmö som har varit med och skapat utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som öppnade den 22 november på Malmö Live.

Under hösten har en grupp samhällsengagerade unga i Malmö samlats för att skapa och uttrycka visioner för ett framtida Malmö år 2050. Visionerna har formulerats i text och sedan tolkats konstnärligt av elever från Östra Grevie Folkhögskola.

Vikten av visioner

2050 är Malmö fritt från våld. Då är alla i staden med och fattar beslut och alla barn känner framtidstro. Kultur är en självklar del av staden och Malmö är klimatpositivt. Så sammanfattas framtiden i Öppna Malmö Vision 2050.

Alma Dzafic Ferhatovic har arbetat med visionen om att alla barn i Malmö ska känna framtidstro. Hon är själv rom och delar med sig av sina erfarenheter.

– Jag vill se ett genuint arbete för att bekämpa hatet vi romer får utstå. Jag saknar det i staden idag. Jag vill att varendaste en unge i Malmö ska kunna växa upp och vara stolta och orädda för vem och vad de är. I mitt framtida Malmö är ingen rädd för att vara sig själv, säger Alma Dzafic Ferhatovic.

Visioner för mig handlar om vad jag har för drömmar, tankar om och syn på framtiden

Moheb Atai är sedan många år aktiv i Malmös föreningsliv med frågor som rör demokrati och antidiskriminering och kom i kontakt med projektet via föreningarna Möllans Basement och ZigZag.

– Visioner för mig handlar om vad jag har för drömmar, tankar om och syn på framtiden – om vad jag vill åstadkomma med Malmö till 2050. Ju mer energi samhället lägger på att göra ungas röster hörda, desto mer engagerade blir unga i att vara med och skapa förändring. Det här projektet är något som syns och får ta plats, det är för oss, säger Moheb Atai, också en av visionärerna.

Kulturdriven utveckling

Genom kulturdriven utveckling ska Malmö stad arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Staden ska ha en tillåtande attityd till lokala initiativ som bidrar till att utveckla samhället och staden, och göra det möjligt att förverkliga dem.

Vi behöver stora tankar för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar

– Vi behöver stora tankar för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar. Konsten har en särskild förmån; att vi med den inte behöver prata sanning utan kan använda och tala till människors fantasi, säger Karin Karlsson, projektledare för Öppna Malmö.

Utställningen består av 21 konstverk med olika uttryck skapade i varierade tekniker. Claudia Backholm, en av eleverna från Östra Grevie Folkhögskola, har valt att kombinera ett motiv som många Malmöbor känner igen med en tidlös teknik.

– Jag har utgått från klimatvisionen för ett grönare Malmö och ville jobba med en urban plats som folk känner igen, och lägga till ett ljusare, grönare framtidselement. Jag valde station Triangeln som jag också tycker har ett framtidstänk i arkitekturen och där rulltrappan nedifrån blir en bra symbol för framåt och uppåt. Och jag ville jobba i olja – en av våra äldsta tekniker och ett material som håller över tid, berättar Claudia Backholm.

Nya kommunalrådet öppningstalade

På plats när utställningen öppnades fanns Malmö stads nya kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, Amani Loubani (S). I sitt tal berättade hon om sitt eget samhällsengagemang som ung och visade på möjligheterna för unga att vara med och påverka och driva förändring. Processen att möta varandra, dela tankar och skapa gemenskap har varit en viktig del av projektet och något som har skapat stort värde för deltagarna.

Nya dörrar kan inte öppnas med gamla nycklar

– Nya dörrar kan inte öppnas med gamla nycklar. Och unga och kulturen har en sak gemensamt – att tänka utanför boxen, poängterade Amani Loubani.

Även Malmö stads kulturdirektör Pernilla Conde Hellman öppningstalade och lyfte fram det arbete som redan görs på många håll i staden av olika aktörer.

– Med Öppna Malmö samlar vi en mängd aktiviteter som bygger på att konst och kultur kan vara ett verktyg för att berätta och framföra idéer om vart vi är på väg. Det görs redan mycket – men vi kan göra mer, och vässa det som görs. Arbetet med utställningen gör mig stolt och hoppfull, något vi behöver i dessa tider, avslutar Pernilla Conde Hellman.

Vi kan göra mer, och vässa det som görs

Här kan du se utställningen

Utställningen kommer att visas under vintern och våren på platser som Malmö Live, stadsbiblioteket, stadshuset och Malmö universitet. I planen finns också att visa utställningen utomhus på en central plats i staden.

Medverkande

Bastian Anvelid Uller, Moheb Atai, Claudia Backholm, Malva Brandt, Alma Dzafic Ferhatovic, Samuel Erlandsson, Elis Hodzic, Anna Jantoft, Hassan Karam, Mira Kelber, Idun Andersson Lindblad, Alexander Lindell, Timbe Liveröd, Maya Mbog Rosén, Selma Modéer Wiking, Ninna Rydahl, Riley Schultz, Elvira Staaf, Love Ström, Hawraman Tawfiq Jaffar, Emma Wästfelt, Nora Zolotov

sv
sv