$left
$middle

Malmö enda svenska stad på internationell klimattopplista

Malmö är den enda svenska staden på listan över städer i världen som rankas som ledande i klimatarbetet. Det visar en färsk sammanställning från den internationellt erkända ideella organisationen CDP (Carbon Disclosure Project) som för femte gången utser sin så kallade A-lista.

För att hamna på A-listan måste en stad offentligt rapportera utsläppsdata med en klimatredovisning där utsläppen redovisas tydligt. Dessutom ska man ha målsättningar för att minska utsläppen och redovisa vad man gör för att få ner dem. Staden måste också tagit fram planer för klimatanpassning som visar hur man ska bemöta hoten från ett förändrat klimat, både nu och i framtiden.

I år tog sig 122 städer i världen in på A-listan, från Oulo och Trondheim i norr till Kapstaden och Auckland i söder. Malmö är alltså den enda svenska staden på listan, medan både Norge och Finland har flera städer med.

Fakta

CDP:s lista är baserad på miljödata rapporterad av över tusen städer under 2022 om vilket klimatarbete som görs, hur långt de har kommit och planen för framtiden. Rankningen och A-listan är framtagen för att stödja och driva på städerna i arbetet med klimatomställningen.

På CDP:s plattform redovisar städerna sitt arbete för att synliggöra klimatarbetet på en internationell arena.

Läs mer på CDP:s webbplats: https://www.cdp.net/en/cities/cities-scores

sv
sv