$left
$middle

"Malmö bör tänka mer långsiktigt"

Hör Tomas Bergström, en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet, diskutera kring kommuner och projektarbete, vilka utmaningar det innebär för långsiktighet och lärande i Malmö, liksom i andra kommuner. Liksom hans inspel i boken "Välfärdsstaden" där han tittat särskilt på Malmö stads roll.

sv
sv