$left
$middle

"Lärlingssystemet fungerar i många länder"

Per Tryding är vice VD och policychef vid Sydvenska handelskammaren och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Hör honom berätta om vad han ser som viktigast för ett välmående och växande näringsliv i Malmö och varför lärlingar är en intressant idé:

sv
sv