$left
$middle

Högsta hyresnivån på LSS-boende 2023

Högsta hyresnivån för LSS-boende höjs till 5 645 kronor i månaden från den 1 april 2023.

Om din hyra är högre
så betalar du högst 5 645 kronor i månaden
från den 1 april 2023.

Om din hyra är under 5 645 kronor i månaden,
betalar du din faktiska hyra.

Informationsblad har skickats hem till hyresgästerna.

Om du har bostadstillägg

Du ska meddela Försäkringskassan att
din hyra är 5 645 kronor från den 1 april.

Meddela Försäkringskassan på
telefon 0771-524 524.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
på Försäkringskassans webbplats.

Om du är 65 år eller äldre och har bostadstillägg

Meddela din hyra till Pensionsmyndigheten
på telefon 0771-776 776.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
på Pensionsmyndighetens webbplats.

Om du har frågor

Kan du kontakta sektionschefen på ditt boende.

Allmänt om kostnader på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du hyra plus eventuell elavgift
för ditt boende.

Du kan i vissa fall även betala för mat.
Det kallas för måltidsbonnemang.

Mer om kostnader inom vård och omsorg
hittar du på Malmö stads webbplats.

sv
sv