$left
$middle

Landstingssalen i rådhuset

Ta chansen att besöka rådhuset

Kom och besök vårt fina rådhus på söndag den 26 mars. Du kommer att träffa Malmös presidium i kommunfullmäktige och få en guidad tur i ett hus fyllt av historia och gamla anor.

Guider från Malmö Museer leder och presenterar husets historia, salarna och dess inredning, de verksamheter som funnits där samt några av de människor som funnits där under århundradenas lopp och som påverkat Malmö till att vara den stad som den är idag.

Kommunfullmäktiges presidium kommer att visa och presentera kommunfullmäktiges sessionssal med en presentation av hur stadens högsta beslutande organ fungerar och arbetar idag.

Plats: Malmö rådhus, ingång från Stortorget.

sv
sv